Download QRSupplier

Bấm hoặc quét

Giới thiệu về QRcare

Giới thiệu chung về chức năng của ứng dụng Qrcare cho người sử dụng.

Kĩ thuật

Kích hoạt thẻ 

Bước 1: Dán thẻ trên thiết bị


Bước 2: Đăng nhập vào App Qrcare

Bước 3: Quét thẻ mới và nhập thông tin

Bước 4: Kích hoạt thẻ

Tạo công việc

Bước 1: Quét thẻ và bấm vào nút tạo công việc

Bước 2: Nhập các thông tin 

Bước 3: Lưu công việc

Khách hàng

Xác nhận hoàn thành

Bước 1: Quét thẻ Qrcode 

Bước 2: Xác nhận yêu cầu đã hoàn thành

Địa chỉ

Số 11, Đặng Thế Phong, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Email: [email protected]
Phone: +84 906 826 807

Đại diện Miền Bắc

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Vinh An
Email: [email protected]
Phone: +84 90 345 87 86

© Copyright 2021 qrcare - All Rights Reserved

Created with Mobirise - More info